خانه معلم خود را انتخاب کنید :

logo-ol

خانه معلم شماره یک

خانه معلم شماره یک دارای امکانات زیر میباشد :

محیط زیبا و ارام

سالن غذا خوری 40 نفر

امکان برگزاری مراسمات

logo-ol

خانه معلم شماره دو

خانه معلم شماره دو دارای امکانات زیر میباشد :

محیط زیبا و ارام

سالن غذا خوری 100 نفر

امکان برگزاری مراسمات

و. . .

logo-ol

خانه معلم شماره سه

خانه معلم شماره سه دارای امکانات زیر میباشد :

محیط زیبا و ارام

امکان برگزاری مراسمات

logo-ol

خانه معلم شماره چهار

خانه معلم شماره یک دارای امکانات زیر میباشد :

محیط زیبا و ارام

سالن غذا خوری 40 نفر

امکان برگزاری مراسمات

logo-ol

خانه معلم شماره یک

خانه معلم شماره یک دارای امکانات زیر میباشد :

محیط زیبا و ارام

سالن غذا خوری 40 نفر

امکان برگزاری مراسمات

سبد خرید

بستن

ورود

بستن

بازگشت به بالا
فیسبوک اینستاگرام تلگرام